Ar-Ge/Tasarım Merkezleri Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu İçin Son Tarih 31.07.2023

Yayınlanma Tarihi: 07 Temmuz 2023Ar-Ge/Tasarım Merkezleri Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu İçin Son Tarih 31.07.2023

 

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 9. Maddesi uyarınca;

Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde, Ar-Ge ve tasarım indiriminin uygulanabilmesi için Yeminli Malî Müşavir tasdik raporunun 31.07.2023 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi zorunludur. Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin belgelere tam tasdik raporu ekinde yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

İlaveten; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 227. Maddesi uyarınca, yararlanılması Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunun zamanında ibrazı şarttır. Tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilir. Tasdik raporunun bu süre içinde de ibraz edilmemesi halinde mükellefler tasdike konu haktan yararlanamazlar.

Bu bağlamda, Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlanılabilmesi için 2022 yılı için tam tasdik raporu düzenlenmiyorsa Ar-Ge/Tasarım Merkezleri Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu’nun 31.07.2023 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. 2022 yılı tam tasdik raporunun düzenlenmesi halinde ise tam tasdik raporunda Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin belgelere yer verilmiş olması gerekmektedir.