7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma için Başvuru Süresi Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 202030 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair 3343 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar’a göre, 31 Ağustos 2020 tarihi öncesindeki dönemlere ait olan ve 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla kesinleşen borçların yapılandırılması için başvuru süresi ve ilk taksit ödemeleri bir ay uzatılmıştır.

Saygılarımızla,