311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 10 Şubat 2020Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 7 Şubat 2020 tarihinde 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Taslağı, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara yer vermektedir.

İlgili Tebliğ Taslağında:

-          Serbest Meslek kazançlarında istisna uygulamalarına,

-          İşverenlerce sağlanan ulaşım istisnasına,

-          Hakemlere ödenen ücretlere ilişkin istisnalara,

-          Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi Matrahından indirilmesine,

-          Avukatların vekalet ücretlerine ilişkin tevkifat uygulanmasına,

-          Sporculara yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesine,

İlişkin açıklamalar yer almaktadır.

Ek- 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı

Saygılarımızla,