2020 yılının ikinci geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranı belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 13 Temmuz 2020Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9 Temmuz 2020 tarihinde Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /54 yayımlanmıştır. Söz konusu Sirküler ile, 2020 yılının ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.

Saygılarımızla,