2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 17 Nisan 2020Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır. Söz konusu Sirküler ile, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Ek- Vergi Usul Kanunu Sirküleri/127

Saygılarımızla,