Sosyal sigortalar ile ilgili bildirim ve ödeme süreleri

Yürürlük Tarihleri

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verme Süresi Ertesi ayın 26’sı günü sonuna kadar
Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi Ertesi ayın sonuna kadar
Bağ-Kur Prim Ödemesi Ertesi ayın sonuna kadar
Genel Sağlık Sigortası Prim Ödemesi Ertesi ayın sonuna kadar