Yıllık ücretli izin günleri

(4857 sayılı Kanun Md. 53) 10 Haziran 2003 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanunu’na göre uygulanan yıllık izin süreleri aşağıda gösterilmiştir.

Hizmet Süresi:

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden,

b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,

c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden, az olmamak koşuluyla yıllık izin verilir.

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 20 günden az olamaz. Yıllık izin hesabında izin sürelerine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.