Kıdem tazminatı sınırı

(1475 sayılı Kanun/Md.14)

 

 

01.01.2022 - 30.06.2022 arası

 

10.848,59 TL

01.07.2021 - 31.12.2021 arası

 

8.284,51 TL

01.01.2021-30.06.2021 arası

 

7.638,96 TL

01.07.2020 - 31.12.2020 arası

 

4.297,21TL

01.01.2020- 30.06.2020 arası

 

6.730,15 TL

01.07.2019 - 31.12.2019 arası

 

6.379,86TL

01.01.2019 - 30.06.2019 arası

 

6.017,60TL

01.07.2018- 31.12.2018 arası

 

5.434,00TL

01.01.2018 - 30.06.2018 arası

 

5.001,76TL

01.07.2017 - 31.12.2017 arası

 

4.732,48TL

01.01.2017 - 30.06.2017 arası

 

4.426,16 TL