Sosyal Güvenlik Primi için tavan ve taban ücretleri (2023)

Dönemler itibariyle sigorta primine esas ücret sınırları

SGK TABANI (ASGARİ ÜCRET) SGK TAVANI
01.01.2023- 31.12.2023 Dönemi 10.008,00TL 75.060,00TL
01.01.2022- 31.12.2022 Dönemi

5.004,00TL

37,530,00TL
01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemi 3.577,50TL 26,831,40TL
01.01.2020- 31.12.2020 Dönemi 2.943,00TL 22,072,50TL
Açıklama 1- SGK’ya tabi aylık brüt ücret;

a) Sigortanın tabanı ile tavanı arasında ise, alınan ücret üzerinden,

b) Sigortanın tavanından yüksek ise, sigortanın tavanından

c) Sigortanın tabanından düşük ise, sigortanın tabanından prim hesap edilir.

2- Aylık ücretler 30’a bölündüğünde günlük ücretler bulunur.