Çevre temizlik vergisi

2024 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (TL)
1.Konutlara ait çevre temizlik vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde  2,30TL, diğer belediyelerde 1,70TL olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir  belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin  çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen  derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2.İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri

dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

1.  Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


Bina grupları Bina dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1.Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

20.000

17.00013.00011.8009.500

2. Grup

13.000

9.500

7.900

6.600

5.800

3. Grup

9.500

6.600

5.800

4.000

3.300

4. Grup

4.000

3.300

2.300

2.000

1.700

5. Grup

2.300

2.000

1.400

1.400

1.180

6. Grup

1.400

1.180

700

660

500

7.Grup

320

500

400

260

170

2.1. Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi

Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre  temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre  büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


Bina gruplarıBina dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1.Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

25.000

21.25016.25014.75011.875

2. Grup

16.250

11.875

9.875

8.250

7.250

3. Grup

11.875

8.250

7.250

5.000

4.125

4. Grup

5.000

4.125

2.875

2.500

2.125

5. Grup

2.875

2.500

1.750

1.750

1.475

6. Grup

1.750

1.475

875

825

625

7.Grup

625

500

325

287

2123. İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44’üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7’nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır. Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 55 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.Bina gruplarıBina dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1.Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

10.000

8.500
6.5005.9004.750

2. Grup

6.500

4.750

3.950

3.300

2.900

3. Grup

4.750

3.300

2.900

2.000

1.650

4. Grup

2.000

1.650

1.150

1.000

850

5. Grup

1.150

1.000

700

700

590

6. Grup

700

590

350

330

250

7.Grup

250

200

130

115

85