Çevre temizlik vergisi

2022 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (TL)
1. Konutlara ait çevre temizlik vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacaktır. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.
2. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.
3. Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır

Bina grupları Bina dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1.Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

6000

4.900

3.800

3.400

2.800

2. Grup

3.800

2.800

2.300

1.900

1.700

3. Grup

2.800

1.900

1.700

1.200

950

4. Grup

1200

950

700

600

490

5. Grup

700

600

420

400

340

6. Grup

400

340

210

190

148

7.Grup

148

117

80

68

50