Çevre temizlik vergisi

2023 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ(TL)

1. Konutlara ait çevre temizlik vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,50TL, diğer belediyelerde 1,10TL olarak hesaplanacaktır. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

1. Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina grupları Bina dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1.Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

13.000

10.9008.4007.5006.000

2. Grup

8.400

6.000

5.000

4.200

3.700

3. Grup

6.000

4.200

3.700

2.600

2.100

4. Grup

2.600

2.100

1.500

1.300

1.090

5. Grup

1.500

1.300

900

890

750

6. Grup

890

750

460

420

320

7.Grup

320

260

170

150

110

2.1. Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi
2.1. Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina gruplarıBina dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1.Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

16.250

13.62510.5009.3757.500

2. Grup

10.500

7.500

6.250

5.250

4.625

3. Grup

7.500

5.250

4.625

3.250

2.625

4. Grup

3.250

2.625

1.875

1.662

1.362

5. Grup

1.875

1.625

1.125

1.112

937

6. Grup

1.112

937

575

525

400

7.Grup

400

325

212

187

1373. İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

3. İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44’üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7’nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır. Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 55 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


Bina gruplarıBina dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1.Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

6.500

5.450
4.200
3.750
3.000

2. Grup

4.200

3.000

2.500

2.100

1.850

3. Grup

3.000

2.100

1.850

1.300

1.050

4. Grup

1.300

1.050

750

650

545

5. Grup

750

650

450

445

375

6. Grup

445

375

230

210

160

7.Grup

160

130

85

75

55