Yurt İçi Gündelikler

01.01.2023-30.06.2023 Aylık brüt tutarı Vergiden istisna gündelik tutarları
10.907,99 TL ve fazlası
250,00TL 
10.829,93 – 10.907,98 TL arası
236,00TL 
10.136,03 – 10.829,92 TL arası220,00TL
8.921,72– 10.136,02TL arası
212,00TL 
7.184,81 – 8.921,71 TL arası203,00TL 
7.184,80 TL ve daha aşağısı
200,00TL