Yurt İçi Gündelikler

01.01.2024-31.12.2024 Aylık brüt tutarı
Personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğin 480 lirayı aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır.