KKTC Gündelik Tutarları

10 Ocak 2023 tarihli ve 31716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10/01/2023 tarihli ve 6656 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı esas  alınarak belirlenmiştir. KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir vergisinden istisnadır.

Görev Unvanı/Kadro Derecesi Gündelik Miktarları
Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı 557,00TL