Asgari ücret ve yasal kesintiler

Asgari ücret hesabında yasal kesintiler (01.01.2023-31.12.2023) )
Brüt Ücret 10.008,00TL
Gün 30
Günlük Brüt Ücret 333,60TL
Aylık Brüt Ücret 10.008,00TL
Sosyal Güvenlik Primi İşçi Payı(%14) 1.401,12TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı %1 100,08TL
Gelir Vergisi Matrahı 8.506,80TL
Hesaplanan Gelir Vergisi(%0) 0 TL
Damga Vergisi(%07,59) 0 TL
İşçi Kesintileri Toplamı 1.501,20TL
Net Ele Geçen 8.506,80TL
SGK Matrahı 10.008,00TL
İşveren İşsizlik Sigortası (%2) 200,16TL
SGK Matrahı 10.008,00 TL
İşveren İşsizlik Sigortası(%2) 200,16TL
İşveren SGK Payı(%15,5) 1.551,24TL
İşverene Maliyeti 11.759,40TL
SGK Primi İşveren Payı (%20,5)                                          
2.051,64TL
İşveren İşsizlik Sigorta Primi İşveren Payı (%2) 
200,16 TL
İşverene Toplam Maliyet 
12.259,8TL
İşverene Toplam Maliyet – 5 Puanlık İndirim Alındığında
11.759,40TL