Asgari ücret ve yasal kesintiler

Asgari ücret hesabında yasal kesintiler (01.01.2024-31.12.2024) )
Brüt Ücret

20.002,50 TL

Gün 30
Günlük Brüt Ücret 666,75TL
Aylık Brüt Ücret 20.002,50TL
Sosyal Güvenlik Primi İşçi Payı(%14) 2.800,35TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı %1 200,03TL
Gelir Vergisi Matrahı 17.002,13TL
Hesaplanan Gelir Vergisi(%0) 0,00 TL
Damga Vergisi(%07,59) 0,00 TL
İşçi Kesintileri Toplamı 3.000,38TL
Net Ele Geçen 17.002,13TL
SGK Matrahı 20.002,50TL
İşveren İşsizlik Sigortası (%2) 400,05TL
İşveren SGK Payı (%15,5) 3.100,39 TL
İşverene Maliyet 23.502,94TL
SGK Primi İşveren Payı (%20,5) 4.100,51TL
İşveren İşsizlik Sigorta Primi İşveren Payı (%2) 400,05TL
İşverene Toplam Maliyet24.503,06TL
İşverene Toplam Maliyet - 5 Puanlık İndirim Alındığında                                       
23.502,94TL