Asgari ücret ve yasal kesintiler

Asgari ücret hesabında yasal kesintiler (01.01.2022-31.12.2022)
Brüt Ücret 5.004,00TL
Gün 30TL
Günlük Brüt Ücret 166,80 TL
Aylık Brüt Ücret 5.004,0 TL
Sosyal Güvenlik Primi İşçi Payı(%14) 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı %1 50,04 TL
Gelir Vergisi Matrahı 4.253,40TL
Hesaplanan Gelir Vergisi(%15) 0 TL
Damga Vergisi(%07,59) 0 TL
İşçi Kesintileri Toplamı 750,60 TL
Net Ele Geçen(AGİ'siz) 4.253,40 TL
Asgari Geçim İndirimi(Bekar) 0 TL
Net Ele Geçen(AGİ Dahil) 4.253,40 TL
SGK Matrahı 5.004,00 TL
İşveren İşsizlik Sigortası(%2) 100,08 TL
İşveren SGK Payı(%15,5) 775,62 TL
İşverene Maliyeti 5.879,70TL