Diğer hadler ve tutarlar

Diğer hadler ve tutarlar Tutar
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 01.01.2022 Tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak had ve miktarlar
İlanın vergi dairesinde yapılması 10.900TL
İlanın; vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması10.900-1.090.000TL
İlanın; Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 1.090.000 TLve üzeri
Tahakkuktan vazgeçme 129TL
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
Yıllık; alış tutarı 890.000TL
Yıllık; satış tutarı 1.270.000TL
Yıllık gayrisafi iş hasılatı 440.000TL
İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 890.000TL
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 1.290 TL
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 4.400TL
En az ceza haddi
Damga vergisinde 55TL
Diğer vergilerde 110TL