Diğer hadler ve tutarlar

Diğer hadler ve tutarlar Tutar
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 01.01.2023 Tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak had ve miktarlar
İlanın vergi dairesinde yapılması 17.000TL
İlanın; vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması17.000-1.700.000TL
İlanın; Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 1.700.000TLve üzeri
Tahakkuktan vazgeçme 200TL
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
Yıllık; alış tutarı 1.400.000TL
Yıllık; satış tutarı 2.000.000TL
Yıllık gayrisafi iş hasılatı 690.000TL
İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 1.400.000TL
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 20 TL
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 6.900TL
En az ceza haddi
Damga vergisinde 87TL
Diğer vergilerde 170TL