Diğer hadler ve tutarlar

Diğer hadler ve tutarlar Tutar
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 01.01.2022 Tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak had ve miktarlar
İlanın vergi dairesinde yapılması 4.900TL
İlanın; vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 4.900-490.000TL
İlanın; Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 490.000 TLve üzeri
Tahakkuktan vazgeçme 58TL
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
Yıllık; alış tutarı 400.000TL
Yıllık; satış tutarı 570.000TL
Yıllık gayrisafi iş hasılatı 200.000TL
İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 400.000TL
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 5,80TL
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 2.000TL
En az ceza haddi
Damga vergisinde 25TL
Diğer vergilerde 50TL