Değerli kağıtlar

Değerli kağıt
Noter kağıtları ve beyanname 87,00TL
Protesto, vekaletname ve re’sen senet 174,00TL
Pasaportlar 790,00TL
Yabancılar için ikamet tezkereleri 565,00TL
T.C. Kimlik kartı 130,00TL
Aile cüzdanları 705,00TL
Sürücü belgeleri 990,00TL
Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990,00TL
Motorlu araç tescil bel. 885,00TL
İş makinesi tescil belgesi 740,00TL
Banka çekleri (her 1 yap.) 55,00TL
Mavi kart 130,00TL
Yabancı Çalışma İzni/Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi 565,00TL