Değerli kağıtlar

Değerli kağıt
Noter kağıtları ve beyanname 55,00TL
Protesto, vekaletname ve re’sen senet 110,00TL
Pasaportlar 501,00TL
Yabancılar için ikamet tezkereleri 356,00TL
T.C. Kimlik kartı 83,00TL
Aile cüzdanları 445,00TL
Sürücü belgeleri 624,00TL
Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624,00TL
Motorlu araç tescil bel. 557,00TL
İş makinesi tescil belgesi 468,00TL
Banka çekleri (her 1 yap.) 33,00TL
Mavi kart 83,00TL
Yabancı Çalışma İzni/Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi 356,00TL