Değerli kağıtlar

Değerli kağıt
Noter kağıtları ve beyanname 25,00TL
Protesto, vekaletname ve re’sen senet 50,00TL
Pasaportlar 225,00TL
Yabancılar için ikamet tezkereleri 160,00TL
T.C. Kimlik kartı 37,50TL
Aile cüzdanları 200,00TL
Sürücü belgeleri 280,00TL
Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 280,00TL
Motorlu araç tescil bel. 250,00TL
İş makinesi tescil belgesi 210,00TL
Banka çekleri (her 1 yap.) 15,00TL
Mavi kart 20,00TL
Yabancı Çalışma İzni/Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi 160,00TL