Gecikme Zammı, Faizi ve Pişmanlık Zammı

Aylık oran

Yıllık oran

Uygulama dönemi

Dayanağı

%1,6

%19,2

30/12/2019 Tarihinden İtibaren

1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

%2

%24

02/10/2019 Tarihinden İtibaren

1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

%2,5

%30

01/07/2019 Tarihinden İtibaren

1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

%2

%24

05/09/2018 Tarihinden İtibaren

62 Sıra No'lu Cumhurbaşkanı Kararnamesi

%1,40

%16,80

19/10/2010 Tarihinden İtibaren

2010/965 Sayılı B.K.K

%1,95

%23,40

19/11/2009 Tarihinden İtibaren

2009/15565 Sayılı B.K.K