Gecikme Zammı, Faizi ve Pişmanlık Zammı

Aylık oran

Yıllık oran

Uygulama dönemi

Dayanağı

%2,5

%30

21/07/2022 Tarihinden İtibaren

5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

%1,6

%19,2

30/12/2019 Tarihinden İtibaren

1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

%2

%24

02/10/2019 Tarihinden İtibaren

1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

%2,5

%30

01/07/2019 Tarihinden İtibaren

1266 sayılı Cumhurbaşkanı kararı

%2

%24

05/09/2018 Tarihinden İtibaren

62 Sıra No’luCumhurbaşkanı Kararnamesi

%1,40

%16,80

19/10/2010 Tarihinden İtibaren

2010/965 Sayılı B.K.K

&1,95%23,4019/11/2009Tarihinden İtibaren
2009/15565SayılıB.K.K