Reeskont ve avans faiz oranları

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları

Vadelerine En Çok Üç Ay Kalan Senetler Karşılığında

Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı(%)*

Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%)

31.12.2022 itibarıyla

9,75

10,75
(*) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında