Tecil Faizi Oranları

* Tecil Faizi Oranları 30.12.2019 tarihi itibarıyla yeniden belirlendi.

Yıllık oran

Uygulama dönemi

Dayanağı

%15

30/12/2019'dan itibaren

Seri: C 5 Sıra No.lu Tah. Gen. Teb.