Tecil Faizi Oranları

* Tecil Faizi Oranları 21.07.2022 tarihi itibarıyla yeniden belirlendi.

Yıllık oran

Uygulama dönemi

Dayanağı

%24

21/07/2022’dan itibaren

Seri:C 6Sıra No.lu Tah. Gen. Teb.