Yeniden Değerleme Oranı

Yıl

Oranı

Dayanağı

2022

%36,20

533 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

2020

%9,11

521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

2019

%22,58

512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği