Kurumlar vergisi oranı 

Yıl Kurumlar Vergisi
2023%20
2022 %23
2021 %25