Murat Birinci

Deneyim

2013 KPSS-A Grubu sınavında 100 tam puanla Türkiye birincisi oldu. 2014-2021 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak çalıştı. Türkiye’nin en büyük sanayi ve ticaret kuruluşları arasında yer alan birçok şirket nezdinde vergi incelemesi faaliyetleri ile Bakanlık birimleri nezdinde teftiş çalışmaları yürüttü. Bilgisayar destekli denetim ve vergi mevzuatı hakkında birçok seminerde eğitici olarak görev yaptı. 2019/2 döneminde Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarını başarıyla tamamladı. 2021 yılı Ağustos ayından itibaren KPMG Bursa Ofisi’nde Müdür olarak görev yapmaktadır.

Uzmanlık alanları:  

Vergi Denetimi

Elektronik Denetim

Eğitim ve Nitelikler:

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2012

Akreditasyon:

Yeminli Mali Müşavir (Mart/2024 itibariyle)

Üyelikler:

Mülkiyeliler Birliği