Damla Uzun

Deneyim

2007 yılında KPMG Türkiye'de çalışmaya başlamıştır. 2015 yılı itibarı ile Kıdemli Müdür; 2021 yılında Direktör pozisyonuna terfi etmiştir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanına haizdir. Tam tasdik hizmetleri başta olmak üzere, vergi danışmanlığı, due-diligence, dolaylı vergilendirme hizmetleri konularında uzmanlaşmıştır. Damla Uzun’un ağırlıklı olarak perakende ve tüketici ürünleri sektöründe olmak üzere, üretim, lojistik, liman işletmeciliği, sağlık, hava taşımacılığı, madencilik…vb. pek çok sektörde deneyimi bulunmaktadır.

Eğitim ve Nitelikler

İstanbul Üniversitesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)