Emrah Akın

Deneyim

2000 yılında Maliye Bakanlığı Maliye Teftiş Kurulunda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. 2006-2008 arasında Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığında Grup Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2010-2011 Yılları arasında Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişi / Vergi Başmüfettişi olarak çalışmıştır. 2011-2012 yıllarında Ekonomi Bakanlığında, Ekonomi Bakanı Özel Danışmanı olarak bulunmuştur. 2013 yılı başında Direktör olarak KPMG’ ye katılmıştır. Vergi Mevzuatı, Finansal Yönetim/Kontrol, Performans Denetimi/Yönetimi, Yatırım Teşvik Uygulamaları, İhracat Destekleri, Serbest Bölgeler/Özel Ekonomi Bölgeleri, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Serbest Ticaret Anlaşmaları alanlarında çalışmalarda bulunmuştur.