Didem Keşmir

Deneyim

Didem Keşmir kariyerine 2002 yılında başlamıştır. Çok uluslu firmaların tam tasdik projelerinde görev almıştır. Vergi danışmanlığı, dolaylı vergi danışmanlığı ve yeniden yapılandırma projelerinde deneyim sahibidir. KPMG vergi bölümü bünyesinde yer alan “Muhasebe ve Mali Müşavirlik” bölümünde Şirket Ortağı olarak görevini sürdürmektedir. Çok uluslu firmaların “muhasebe”, “beyanname hazırlama” ve “bordro hazırlama” süreçlerini yönetmekten sorumludur.

Geniş deneyime sahip olduğu diğer alanlar; 

-          SAP ve ERP geçiş süreçleri,

-          IFRS & USGAAP raporlamasından yasal raporlamaya dönüşüm projeleri,

-          Yönetim Raporlaması ve Vergi Raporlaması,

-          Yurtdışında “Shared Service Center” yapılandırması altında operasyonlarını sürdüren çokuluslu firmalara vergi hizmetlerinin sunulması,

-          Dijital KDV ve Dijital Vergi Uygulamaları,

Optik Karakter Tanıma, Robotics ve Beyanname Hazırlama Süreçlerinin Otomasyonu gibi birçok Vergi Teknoloji projelerinde yer almıştır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman, 2004

Lisans: Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 2000

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanına sahiptir.