YYS-I ve YYS-II Statüleri ve Getirdikleri

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 2020


Geçtiğimiz günlerde Gümrük işlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliğinde önemli pek çok değişiklik oldu. Bu değişiklik neticesinde YYS belge sahiplerince kullanılabilecek iki yeni statü daha tanımlandı.

Kısaca bunlara bir göz atalım:

YYS-I ve YYS-II statüleri nedir?

Düzenlemeye göre, belli koşullar ile elde edilebilen YYS-I ve YYS-II statü sahipleri, bu statüye sahip olmayanlara göre daha az belge kontrolü, daha az muayeneye tabi tutulabilme gibi avantajları ile öne çıkıyor. Bu anlamda her iki statünün de  ithalat ve bağlı operasyon maliyetlerinin düşürülmesine katkı vermesi beklenebilecektir.

Kimler YYS-I statüsüne sahip olabilir?

Aşağıda sayılan koşulları sağlayanlara YYS-I statüsü verilir:

a) İmalatçı olmak. (kapasite raporu/ ekspertiz raporu vb gibi ispat edici belgelerin başvuru sırasında ibrazı gerekir)

b) YYS-I statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

c) YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde ortalama olarak en az elli işçi istihdam ediyor olmak veya YYS-I statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari on milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

 

 

Kimler YYS-II statüsüne sahip olabilir?

Aşağıda sayılan koşulları sağlayanlara YYS-II statüsü verilir.

a) İmalatçı olmak (kapasite raporu/ ekspertiz raporu vb gibi ispat edici belgelerin başvuru sırasında ibrazı gerekir)

b) YYS-II statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari bir milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

c) YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde ortalama olarak en az otuz işçi istihdam ediyor olmak veya YYS-II statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

Asgari İhracat Tutarının Belirlenmesinde Grup Şirketlerinin payı nedir?

Gerek YYS-I gerekse YYS-II statülerinde belirlenen asgari ihracat tutarının hesaplanmasında, dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı tarafından yapılan (ihracatçı birliği kayıtlarına göre) kayıtlı ihracat tutarları da grup ithalatçı /grup imalatçısının ihracatı olarak kabul edilir ve başvuru sırasında dikkate alınır.

Kimler için önemlidir?

Mevcut YYS sahibi şirketler öncelikle kendi koşullarını değerlendirerek, YYS-I veya YYS-II statülerini elde edebilmek için başvurmalarında fayda görmekteyiz. Zira her iki statüden birine sahibi firmaların, herhangi bir statüye sahip olmayan YYS sahibi firmalara kıyasla daha az belge kontrolü ve daha az muayeneye tabi olacaklarını söyleyebiliriz.

Yeni düzenlemeye göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına haiz olan ancak YYS –I statüsü olmayan kişilerin izinli alıcı tesislerinde ithalat işlemlerinin gerçekleştirmeleri için bu statüyü almak için başvurmaları gerekecektir. Zira izinli alıcılar tesislerinde yalnızca YYS –I statü sahiplerinin işlemlerini yapabilecektir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibi olabilmenin koşullarından biri de YYS-I statüsüne sahip olmaktır.  Bu statü kazanılmadan ithalatta yerinde gümrükleme mümkün görünmemektedir. Bu anlamda ajandasında ithalatta yerinde gümrükleme izni almak olan şirketler için YYS-I statüsü için başvurmak daha yerinde bir karar olabilir.

Bu tür bir ajandası olmayan YYS sahibi şirketler ise şayet YYS-II statüsündeki şartları sağlıyorlarsa, daha az belge kontrolü ve daha az muayene tabi tutulma avantajından yararlanmak için YYS-II statüsü için başvurmasında fayda olabilir.

Sonuç olarak...

Yeni düzenleme ile önemli ölçüde değişikliğe uğrayan YYS mevzuatının belge sahibi tüm firmaların kendilerini kontrol etmeleri, yeni avantajları yakalamak ve gerekli aksiyonları hızlıca alabilmeleri için bir fırsat olabileceğini bu vesile ile hatırlatalım.

Yeni YYS değişikliklerinde öne çıkan başlıkları aşağıdaki infografikte bulabilirsiniz. 

Zahide Demir
Yardımcı Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
zdemir@kpmg.com