Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonlarının Maliyeti Artacak mı?

Yayınlanma Tarihi: 01 Kasım 2018


İletişimimizin vazgeçilmez araçlarının başında cep telefonu geliyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni modeller tüketicilerin beğenisine sunuluyor ve her sene milyarlarca dolar harcama yapılıyor.

Tüketiciler tarafından yapılan harcamaların bir kısmı vergi olarak kamuya aktarılıyor. Durum böyle olunca, göreceli olarak ucuza ithal edilen bu tarz ürünler vergi uygulamaları nedeniyle yüksek fiyattan tüketicilere satılabiliyor.

Tüketiciler, yurt dışı fiyatlar ile ülkemiz içindeki fiyatların karşılaştırarak, göreceli olarak daha ucuz olan yerden telefon satın almayı tercih edebiliyor. Özellikle yurt dışında daha ucuz olan cep telefonları seyahatten dönen yolcular tarafından satın alınıyor ve cüzi bir miktar harç ödeyerek kullanılabiliyor.

9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yolcular tarafından ithal edilen cep telefonları üzerinden tahsil edilen harç tutarı yeniden belirlendi.

Söz konusu Karar uyarınca, yolcular tarafından ithal edilen cep telefonlarının kayıt altına alınması esnasında ödenen ücret 170,70 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı.

Yeni Düzenleme Tüketicileri Nasıl Etkileyecek?

Şirketler tarafından ticari amaçla yapılan cep telefonu ithalatında,  TRT Bandrol ücreti, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ödeniyor, ödenen bu vergiler fiyat mekanizması içinde tüketicilere yansıtılıyor.

Bunun sonucunda, 1.000 değerindeki cep telefonu için ödenen vergileri eşyanın kıymetinin yarısından fazlası olarak göze çarpıyor. 1.000 TL değerindeki cep telefonu için 622,50 TL vergi ithalat anında tahsil ediliyor.

Yolcular tarafından bireysel olarak ithal edilen 1.000 TL değerindeki cep telefonunun maliyeti öncesinde 1.170,70 TL iken Karar sonrasında 1.500 TL olacaktır.

Bu açıklamalar ışığında, Karar sonrasında yurt dışından bireysel olarak getirilen cep telefonunun tüketicilere maliyeti artacaktır.

Artan döviz kurları da dikkate alındığında, yurt dışından bireysel olarak ithal edilen cep telefonları ile yurt içinde satışa sunulan cep telefonları arasındaki fiyat farkının ciddi oranda azalacağı değerlendiriliyor. 

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com