Yeni Bir Ticaret Savaşı Bizi Bekliyor

Yayınlanma Tarihi: 29 Mart 2020


COVID-19 küresel sağlığı tehdit etmeye devam ediyor. Birçok ülke bu pandemi karşısında çeşitli tedbirleri hayata geçirdi ve gerek yurt içi gerekse de yurt dışı ticarete çeşitli sınırlamalar ve engeller uyguluyor.

Medikal ürünlere en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde, özellikle ülkeler arasındaki ticarette yaşanan gelişmeler yeni bir ticaret savaşı mı başlıyor sorusunu akıllara getirdi. Dilerseniz yaşanan ticaret savaşına girmeden ülkemizin almış olduğu tedbirleri kısaca hatırlayalım.

Ülkemizde Salgın Kapsamında Alınan Dış Ticaret Tedbirleri

Ülkemizin de birinci gündem maddesi olan COVID-19 ile mücadele kapsamında sağlık alanında tedbirler alınmasına yönelik adımlar hayata geçirildi. Önümüzdeki günlerde yeni tedbirlerin de uygulamaya konması bekleniyor.

COVID-19 ile mücadele kapsamında ülkemizde uygulamaya konan tedbirler ile salgının tedavisi kapsamında ithal edilen bazı ürünlerde (maske, etil alkol) gümrük vergileri indirildi. Bu yolla salgın ile mücadelede kullanılacak eşyaların düşük vergi ile ithal edilmesinin yolu açıldı.

Yine salgın kapsamında kullanılabilecek bazı medikal ürünlerin (Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta Devreleri) ihracatına yönelik İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kısıtlamalar hayata geçirildi.

Dünyada Neler Oluyor?

Ülkemiz gibi birçok gelişmiş ülke de COVID-19 kapsamında tedbirler almıştır. Son olarak Avrupa Birliği salgın kapsamında kullanılacak eşyaların ithalinde uygulanan gümrük vergilerini askıya aldı. ABD hem Rusya’dan hem de Çin’den tıbbi konularda destek almaya başladı.

Yeni Bir Ticaret Savaşı Bizi Bekliyor!

COVID-19 ile mücadele kapsamında kullanılan ilaçlar ile ilaç hammaddelerinin tedariki yanı sıra salgın kapsamında kullanılan medikal ürünlere sahip olmak birçok ülke için çok önemli. Dünya genelinde COVID-19 özelinde kendi kendine yeter ülke sayısı bir hayli az. Durum böyle olunca birçok ülke başka bir ülkenin üretimine muhtaç konumda.

Her ne kadar, ülkeler arasında ortak mücadele adına adımlar atsa da, dış ticarette yaşanan gelişmelerde durumun bir hayli farklı olduğu söylenebilir. Şöyle ki; Çekya’nın İtalya’ya giden ve medikal ürün taşıyan tırlara el koyduğu haberi basında yer alırken, ABD, Fransa, İspanya ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerin birbirlerine gönderilen tıbbi malzemelere el koyduğu haberleri arka arkaya gelmeye başladı.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz örneklerin gelecekte de devam etmesi durumunda, başka bir ticaret savaşının bizleri beklediğini söylemek mümkün. Gelecekte yaşanması muhtemel ticaret savaşının ekonomik değil de sağlık eksenli yaşanacağını söyleyebiliriz. 

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com