Virüsle Savaşta KDV Bir Araç Olabilir mi?

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2020


Covid19 salgını ile mücadele kapsamında, birçok ülke ciddi tedbirleri hayata geçirdi. Ülkemizde de süreçte özellikle salgın kapsamında kullanılan maske, solunum cihazı ve dezenfektan gibi bir çok eşyanın tedarikinde düzenlemeler uygulamaya alındı.

Kişisel koruyucu ekipmanlara herkesin ulaşabilmesinin önemi düşünüldüğünde, söz konusu eşyalar üzerinden tahsil edilen vergiler ön plana çıkıyor.

Mücadele Kapsamındaki Eşyalarda KDV Oranları Ne?

Covid-19 kapsamında kullanılan ürünlerin ithalatında veya yurt içindeki tesliminde KDV oranı eşyanın niteliğine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Örneğin; herkes tarafından kullanılan maske tekstil ürünü olduğu için % 8 oranında KDV’ye tabi oluyor.  

Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca, tıbbi cihazların ithalatında veya yurt içindeki tesliminde uygulanacak KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir. Hangi ürünlerin bu kapsamda belirlendiği Katma Değer Vergisi Kanunu ekinde yer alan II sayılı listede yer almaktadır.

Covid-19 tedavisinde kullanılan solunum cihazı bu listede yer aldığı için bu eşyanın ithalatında veya yurt içindeki tesliminde % 8 oranında KDV ödenmektedir.

Ancak, Covid19 kapsamında kullanılan bütün ürünlerde KDV oranı % 8 olarak belirlenmemiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 13.08.2020 günlü 64597866-130-E.17489 sayılı özelgesinde, 3926.90.97.90.18 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırılan virüs ve bakterilerden koruyan, göze gelebilecek ufak cisim ve maddelere karşı koruyan, yüz siperliği cinsi eşyanın BKK eki (II) sayılı listenin B/4 ve B/5 inci sıraları kapsamında yer aldığı belirtilerek % 18 oranında KDV tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Benzer durum el dezenfektanı ve kolonya için de geçerlidir. El dezenfektanı ve kolonya teslimlerinde % 18 oranında KDV tahsil edilmektedir.

Sorumlu Vergicilik Bakışıyla…

Covid-19 ile mücadele kapsamında kullanılan eşyalar esasen kişisel koruyucu birer ekipman olmak ile birlikte, salgının yayılımının önüne geçilmesi noktasında tıbbi bir araç olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle tıpkı solunum cihazında olduğu gibi toplum sağlığını ilgilendiren ve Covid-19 ile mücadele kapsamında kullanılan bütün eşyaların tesliminde % 8 oranında KDV uygulanmasının sosyal faydayı artıracağını düşünüyoruz.

 

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com