Uzaktan Eğitim Kapsamındaki Tablet/Bilgisayar Teslimlerine İlişkin Bir Öneri

Yayınlanma Tarihi: 21 Eylül 2020


Teknolojideki gelişmelerin hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını Covid-19 sürecinde bir kez daha gördük. Zira bu süreçte bilgisayar, cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi iletişim araçları sayesinde iş yerine gitmeden ofis işlerimizi uzaktan yerine getirebiliyoruz.

Eğitim ve öğrenimde de pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçiş yapılarak, öğrencilerin internet üzerinden eğitim almalarının yolu açıldı.

Uzaktan eğitim kapsamında özellikle bilgisayar/tablet gibi eğitim araçlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması eğitimimiz için önem arz ediyor. Tam da bu noktada, toplum olarak özellikle eğitim ve öğrenimde kullanılacak tablet bilgisayarların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında kampanyalar düzenleniyor.

Bilgisayar ve tablet ihtiyacımızın önemli bir kısmı ithalat kanalı ile tedarik ediliyor. Bilgisayar/tabletler 8471.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılıyor ve ithal anında % 2 oranında TRT Bandrol Ücreti, %0,5 oranında Kültür Fonu ve % 18 oranında Katma Değer Vergisinin ödenmesi gerekiyor.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun oranlarının yer aldığı II Sayılı Listesinin (B) Diğer Mal ve Hizmetler başlıklı kısmında kitap ve benzeri yayınlar ile kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki gibi eğitimde kullanılan eşyaların tesliminde % 8 oranında Katma Değer Vergisi Tahsil ediliyor.

Bu açıklamalar ışığında; pandemi süresi boyunca, öğrencilere eğitim amaçlı olarak teslim edilecek bilgisayar/tabletlerin eğitim materyali olarak kabul edilip, bu kapsamdaki teslimlerde % 8 oranında Katma Değer Vergisinin uygulanmasının toplumsal faydaya katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.  

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com