Sanayicilerin Hızlı Kargo Gönderileri ile İmtihanı

Yayınlanma Tarihi: 30 Mayıs 2019


İletişim olanaklarının gelişmesi ile birlikte ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkıyor, buna paralel olarak ülkeler arasındaki dış ticaret hacmi de artış gösteriyor. Nihai tüketiciler kadar şirketler de yurt dışından posta veya hızlı kargo kapsamında eşya ithal edebiliyor. Son yapılan düzenleme neticesinde sanayici şirketlerin düşük kıymetli eşyalar için yüksek ithalat maliyetleri ile karşı karşıya kaldıklarını gözlemliyoruz. Sanayicilerin karşılaşmış olduğu bu ithalat maliyetlerine kısaca değinelim.

Vergi Muafiyeti Ne Kadar Uygulanıyordu?

Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi uyarınca posta ve hızlı kargo kapsamındaki ithalatlarda 150 Euro değerindeki gönderilere vergi muafiyeti öngörülmüştür. Bu düzenlemeye paralel olarak, gerek Katma Değer Vergisi, gerekse Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca Gümrük Kanunu'nda belirlenen gönderilerinden KDV ve/veya ÖTV de tahsil edilmiyor. Bu muafiyet gerçek kişilere tanındığı gibi şirketlere de tanınmıştı. Ancak söz konusu muafiyet sınırı 11 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11510 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişlik Yapılmasına Dair Karar ile 22 Euro olarak belirlendi.

Muafiyet Sınırı Değişti

15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1111 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar ile yurt dışından yapılan alış veriş limitlerindeki vergi muafiyet sınırı yeniden belirlendi. Yapılan düzenleme neticesinde daha önce belirlenen 22 Euro muafiyet kaldırılarak sadece kitap ithalatlarında 150 Euro'ya kadar vergi muafiyeti belirlendi.

Sanayicinin Maliyetlerini Artıran Uygulama

Şirketler tarafından çeşitli nedenlerle düşük kıymetli bazı eşyalar posta veya hızlı kargo yoluyla ithal edilebiliyor. Vergi muafiyetine ilişkin değişiklik yapılmadan önce değeri 22 Euro'nun altıdaki eşyalar için herhangi bir vergi ödenmeden ithalat yapılabiliyordu. Yeni düzenleme sonucunda hızlı kargo veya posta yoluyla muafiyet kalktığı için şirketler yüksek ithalat maliyetleri ile karşı kaşıya kalabiliyorlar. Örneğin; 5 Euro (35 TL) değerinde bir eşyanın ithalatı için şirketler beyanname açıyor; her bir beyanname için 97,10 TL Damga Vergisi (eşyanın hava yolu ile geldiği varsayımı altında) ve 235 TL gümrük müşavirlik ücreti ödüyor. Anılan eşyanın vergileri ve diğer lojistik maliyetleri de dikkate alındığında bu rakam 1.000 TL'ye yaklaşabiliyor.

Sorumlu Vergicilik Bakışıyla…

Sanayiciler ile ihracat yapan şirketler tarafından ithal edilen ve üretimde kullanılacak eşyalara Gümrük Kanunu'nda yer aldığı gibi bir muafiyet sınırının belirlenmesi ve bu eşyalardan gümrük vergisi tahsil edilmemesine ilişkin düzenlemenin tekrar hayata geçirilmesinin şirketler üzerindeki ek maliyetleri azaltacağı değerlendiriliyor.

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com