ÖTV Artışları Cep Telefonu Pazarını Nasıl Etkileyecek?

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2019


1 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile cep telefonlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranları yeniden belirlendi.

Yeni düzenleme uyarınca; Özel Tüketim Vergisi matrahı 640 TL'yi aşmayan cep telefonları için % 25, 640 TL ile 1.500 TL arasında olanlar için % 40, 1.500 TL'yi aşanlar için ise % 50 oranında ithalat anında veya yurt içi tesliminde ÖTV tahsil edilecektir.

Cep Telefonu İthalatı Nasıl Bir Seyir İzliyor?

Tüketicilere sunulan cep telefonlarının büyük çoğunluğunun ithalat kanalı ile tedarik edildiği dikkate alındığında; ithalat ve ihracat miktarlarının izleyeceği seyir cep telefonu piyasasını yakından ilgilendiriyor. 2018 yılında ithal edilen cep telefonu miktarı bir önceki yıla göre % 20 oranında bir düşüş gösteriyor.

Yılİthalat Miktarı (Adet)İthalat Tutarı (Dolar)İhracat Miktarı (Adet)İhracat Tutarı (Dolar)
201412.546.5292.996.943.234421.29822.520.855
201513.581.7183.136.596.614518.54430.708.760
201613.464.5463.058.378.228873.75769.663.342
201712.189.6552.832.537.842579.39337.847.374
20189.820.1921.966.007.046504.02233.004.553
Toplam61.602.64013.990.462.9642.897.014193.744.884

 

1 Mayıs Öncesinde Ne Kadar Vergi Tahsil Ediliyordu?

1 Mayıs 2019 tarihinden önce 1.000 TL değerinde olan cep telefonunun ithalatında tahsil edilen vergiler aşağıda yer alıyor.

Eşya Bedeli1.000
TRT Bandrolü100
ÖTV Matrahı1.100
ÖTV Tutarı275
KDV Matrahı1.375
KDV247,5

 

TRT bandrol ücreti ve ÖTV'nin ithalde veya yurt içinde tahsil edilen KDV matrahına ilave edilmesi nedeniyle 1.000 TL değerindeki cep telefonun ithalatında veya yurt içi tesliminde 622,50 TL ithalat vergisi ödeniyordu.

1 Mayıs Sonrasında Ne Kadar Vergi Tahsil Edilecek?

1 Mayıs 2019 tarihinden sonra 1.000 TL değerinde olan cep telefonunun ithalatında tahsil edilecek vergiler aşağıda yer alıyor.

Eşya Bedeli1.000
TRT Bandrolü100
ÖTV Matrahı1.100
ÖTV Tutarı440
KDV Matrahı1.540
KDV277,2

 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, 1.000 TL değerindeki cep telefonun ithalatında 817,20 TL ithalat vergisi ödenecek.

Sonuç Olarak…

Cep telefonu teslimlerinde uygulanacak yeni özel tüketim vergisi oranlarındaki artış neticesinde 1.000 TL değerinde cep telefonu teslimindeki vergi yükü % 81,72'ye yükselecek. Söz konusu vergi yükünün tüketicilere yansıtılması durumunda cep telefonu fiyatlarının artacağı değerlendiriliyor.

Vergi artışlarının fiyat mekanizması içerisinde tüketicilere yansımasının talebi etkileyerek; dolayısıyla da ithalat miktarını azaltacağı düşünülüyor.

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com