Otomobildeki ÖTV İndirimleri Tüketicilere Nasıl Yansıyacak?

Yayınlanma Tarihi: 03 Eylül 2018


Otomobil sektörünün beklediği haber 24 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 132 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda yer aldı. Söz konusu Karar ile otomobillerin tesliminde alınan Özel Tüketim Vergisinin oranları ve vergilendirme ölçülerinde değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme kapsamında bazı araçların tesliminde ÖTV indirimine gidildi.

23 Eylül 2018 Tarihinden Önce ÖTV Nasıl Hesaplanıyordu?

23 Eylül 2018 tarihinden önce, motor silindir hacmi 1.600 metreküpü geçmeyen araçlar için uygulanacak ÖTV oranları aşağıda yer almaktadır.

  • ÖTV matrahı 46.000 TL'yi aşmayanlar için  % 45

  • ÖTV matrahı 46.000 TL'yi aşıp 80.000 TL'yi aşmayanlar için % 50

  • ÖTV matrahı 80.000 TL'yi aşanlar için % 60

23 Eylül 2018 tarihinden önce 100.000 TL değerindeki bir araç için ödenen vergileri hesaplayalım.

Araç bedeli 80.000 TL'yi geçtiği için, 60.000 TL ÖTV tahsil ediliyordu. Otomobil tesliminde hesaplanan ÖTV aynı zamanda KDV'nin matrahına girdiği için, yurt içi teslimde ayrıca 28.800 TL KDV hesaplanıyordu.

Yapmış olduğumuz hesaplama dahilinde 100.000 TL değerindeki araç tüketicilere minimum 188.800 TL olarak satılıyordu.

23 Eylül 2018 Tarihinden Sonra ÖTV Nasıl Hesaplanıyor?

23 Eylül 2018 tarihinden sonra, motor silindir hacmi 1.600 metreküpü geçmeyen araçlar için uygulanacak ÖTV oranları aşağıda yer almaktadır.

  • ÖTV matrahı 70.000 TL'yi aşmayanlar için % 45

  • ÖTV matrahı 70.000 TL'yi aşıp 120.000 TL'yi aşmayanlar için % 50

  • ÖTV matrahı 120.000 TL'yi aşanlar için % 60

23 Eylül 2018 tarihinden sonra 100.000 TL değerindeki bir araç için ödenen vergileri hesaplayalım.

Araç bedeli 120.000 TL'nin altıda kaldığı için, % 50 oranında ÖTV'ye tabi tutulacak ve 50.000 TL ÖTV tahsil edilecek. Otomobil tesliminde hesaplanan ÖTV aynı zamanda KDV'nin matrahına girdiği için, yurt içi teslimde ayrıca 27.000 TL KDV hesaplanacak.

Yapmış olduğumuz hesaplama dahilinde 100.000 TL değerindeki araç tüketicilere minimum 177.000 TL olarak satılacak.

Sonuç Olarak...

24.09.2018 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 132 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı sonrasında 100.000 TL değerinde araç alacaklar, araç bedelinin yaklaşık % 11'i oranında bir indirime sahip olacak.

Yapılan vergi indiriminin uygulanması neticesinde, araç satışlarında bir artışı da beraberinde getirerek, hem sektöre hem de tüketicilere olumlu yansıyacak.

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com