Medikal Ürün İthalatının Gümrükte Önü Açılmalı

Yayınlanma Tarihi: 13 Mart 2020


İlaç, ilaç hammaddesi ve medikal eşyaların tedarik sürecindeki aksaklıkların giderilmesine yönelik adımların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi yaşadığımız şu süreçte önem arz ediyor.

Özellikle yurt dışından ilaç veya medikal ürün ithal eden şirketlerin yaşaması muhtemel sıkıntılara ilişkin şimdiden tedbirlerin alınarak hayata geçirilmesinin faydalı olacağını değerlendirmekteyiz. Bu kapsamda alınabilecek bazı tedbirlere bu yazımızda yer veriyoruz.

Sınır Kapılarından Geçiş Üstünlüğü

Yurt dışından tedarik edilen ilaç, ilaç hammaddesi veya medikal ürünler kara yolu ile ülkemize giriş yaptığı esnada bir geçiş üstünlüğü söz konusu olmadığı için mecburen gümrüklerde istenmeyen zaman kaybı yaşanabiliyor. Bu nedenle ülkemize kara yolu ile giriş yapan ilaç ve/veya medikal ürün taşıyan tırların geçiş üstünlüğüne sahip olmasının faydalı olacağını değerlendirmekteyiz.

İthalattaki Gümrük İşlemlerinde Öncelik

İlaç, ilaç hammaddesi ve/veya medikal ürün ithalatlarında gümrük idarelerine verilen beyannameler risk kriterleri dahilinde muayeneye tabi tutulmakta ve yapılan beyanlar kontrol edilmektedir. Salgın süresince ithalat işlemlerinde öncelik tanınarak bu kapsamdaki eşyaların daha az kontrole tabi tutularak ithalatına ilişkin tedbirlerin hayata geçirilmesinin faydalı olacağını değerlendirmekteyiz

Sağlık Bakanlığı İzinlerinin Genel Olarak Verilmesi

İlaç ve/veya medikal ürün ithalatlarında Sağlık Bakanlığından alınan izinler ile kontrol belgelerinin ithal anında gümrük idaresine sunulması gerekmekte. Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şirketlere izin ile kontrol belgelerinin sevkiyat bazında değil de genel olarak verilmesinin bürokratik kolaylık sağlayacağı değerlendirilmektedir.

İthalat Vergilerinin Düşürülmesi

Salgın ile mücadelede kullanılacak ilaç ve/veya medikal ürünlerin ithalatında uygulanan vergi oranlarının düşürülmesi ile ithalatçı şirketlerin vergi yükü hafifletilebilir. Bu yolla salgın sonuna kadar ihtiyaç duyulan medikal ürünlerin ithalat maliyetlerinin azaltılabileceği değerlendirilmektedir.

İthalat Vergilerinin Ertelenmesi

Salgın ile mücadelede kullanılacak ilaç ve/veya medikal ürünlerin ithalatında ödenmesi gereken vergilerin Ekonomik İstikrar Kalkanı programında belirtildiği gibi ertelenmesine yönelik tedbirler alınabilir. Bu yolla ithalat yapacak şirketlerin salgın döneminde vergi finansmanı gibi bir sorun ile karşılaşmasının önüne geçilebileceği değerlendirilmektedir.

 

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com