Kitaplardaki KDV Muafiyeti Hızlı Kargo Yoluyla İthalatı da Kapsamalı

Yayınlanma Tarihi: 13 Mart 2019


Kitap ve süreli yayınlardan artık KDV alınmayacak

22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni bir uygulama daha hayata geçirildi. Yapılan düzenleme uyarınca, kitap ve süreli yayınların tesliminde uygulanan Katma Değer Vergisi istisna kapsamına alındı ve bu yayınların yurt içi tesliminde veya ithalatındaki vergi sıfırlandı.

Yapılan düzenlemenin yerinde olduğunu belirtmekle birlikte, söz konusu düzenlemenin hızlı kargo yoluyla kitap ithalatı yapan kişileri de kapsayacak şekilde genişletilmesinin sosyal faydayı artıracağı değerlendiriliyor.

Yurt dışından kargo veya posta ile kitap alırsanız ne olacak?

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 45 inci maddesinde, yurt dışından posta ve hızlı kargo ile yapılan ithalatlara ilişkin muafiyet düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme uyarınca, yurt dışından posta ve hızlı kargo kapsamındaki muafiyet sınırı 22 Euro'ya düşürülmüş, kitap ithalatında ise muafiyet sınırı 150 Euro olarak belirlenmiştir.

Anılan Karar'ın 62 inci maddesi uyarınca ithal edilecek kitapların kıymetinin 150 Euro'yu geçip, 1.500 Euro'yu geçmemesi durumunda % 8 oranında tek ve maktu verginin uygulanacağı düzenlenmiştir.

Posta ve hızlı kargo ile ithal edilen kitapların kıymetinin 1.500 Euro'yu geçmesi durumunda ise normalde uygulanan ithalat vergileri tahsil ediliyor. Kitap ithalatlarında genelde gümrük vergisi olmadığı ve KDV'den de istisna edildiği için ithalatçı şirketler ithal anında bu vergileri ödemiyor.

Bu açıklama ışığında, hızlı kargo kapsamında kitap ithalatı yapan kişilerin, yurt dışından aldıkları kitapların değerinin 150 Euro'yu geçmesi durumunda % 8 oranında tek ve maktu vergi ödemesi gerekecektir.

Örneğin; 200 Euro değerinde bir kitabı hızlı kargo ile ithal eden kişiler % 8 oranında tek ve maktu vergi olarak 16 Euro ödemek zorunda kalacak.

Ne yapmalı?

Durum izah ettiğimiz gibi olunca, ticari amaçlı kitap ithalatı yapan şirketlere vergi istisnası uygulanırken, değeri 150 Euro'yu geçen kitap ithalatlarında vergi istisnası uygulanmamış olacak.

Bu açıklamalar ışığında, kitap teslimlerindeki katma değer vergisi istisnasının uygulama alanının genişletilerek, hızlı kargo ve posta yoluyla yurt dışından tedarik edilen kitaplarda da uygulanmasının ve tek ve maktu verginin tahsil edilmemesinin sosyal faydayı artıracağı değerlendiriliyor.

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com