Katlanabilir Telefonlarda Vergilendirme Nasıl Olacak?

Yayınlanma Tarihi: 18 Şubat 2019


Teknolojinin hızlı bir şekilde değişmesi ve iletişim alanındaki yenilikler neticesinde her gün yeni ve farklı ürünler tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Özellikle mobil teknolojideki bu yenilikler gün geçtikçe değişim gösteriyor.

Teknolojideki bu hızlı gelişme neticesinde, büyük teknoloji şirketleri cep telefonu ve tablet bilgisayar özelliklerini birleştiren ürünler üzerinde çalışmalara başlamıştı. Bu çalışmaların sonucunda geçtiğimiz günlerde küresel teknoloji devleri, katlanabilir ürünlerini tüketicilere tanıttı. Teknoloji devleri tarafından satışa sunulan bu ürünler tablet ve telefon kullanımını bir arada sunuyor.

Ülkemize de ithal edilecek bu ürünlerin tablet mi yoksa telefon mu olduğu vergilendirme açısından önem arz ediyor.

Satışa sunulacak bu ürünlerin tablet olarak kabul edilmesi durumunda, ithal anında Özel Tüketim Vergisi ödenmeyecek, % 2 oranında TRT Bandrol Ücreti, % 0,5 oranında Kültür Fonu ve % 18 oranında Katma Değer Vergisi ödenecek.

Anılan eşyaların cep telefonu olarak kabul edilmesi durumunda ise, % 25 oranında Özel Tüketim Vergisi, % 10 oranında TRT Bandrol Ücreti ve % 18 oranında Katma Değer Vergisi ödenecek. Halihazırda % 25 oranında uygulanan Özel Tüketim Vergisinin ilerleyen dönemlerde artması da gündemde olabilir.

İthalat yoluyla ülkemize gelecek bu eşyaların vergilendirilmesinde gümrük idarelerinin bakış açısı önemli olacaktır. Zira ithalat anında tahsil edilecek vergilerde gümrük idaresi söz sahibi.

Gümrük idaresi tarafından benzer bir eşya için verilen bağlayıcı tarife bilgisi kararında, uzunluğu 18,9 cm (yaklaşık 7,5 inç) olan ve GSM üzerinden telefon görüşmesi yapılabilen tabletin (8517.12.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda) cep telefonu olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Gümrük idaresinin bu kararından yola çıkarsak, tablet ve telefon kullanımı bir arada sunacak yeni teknolojik ürünlerin tablet olarak değil cep telefonu olarak ülkemize ithal edileceği değerlendiriliyor.​

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com