Güney Kore'den Yapılan İthalatlarda Gümrük Cezası Sürprizi

Yayınlanma Tarihi: 07 Ağustos 2019


Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren gümrük vergisi oranları kademeli olarak aşağıya çekilmeye başlandı ve iki ülke arasında ticaret hacminde artış yaşandı. Zira gerek hammadde gerekse de nihai ürün ithal eden şirketler eşyanın Güney Kore menşeli olduğunu beyan ederek düşük gümrük vergisinden istifade ediyorlardı. Ancak, Güney Kore'den eşya ithal edilen şirketlerin bu aralar gümrük idareleri ile başları dertte. Gümrük idareleri tarafından Güney Kore'den ithalat yapan bazı şirketlere yüksek miktarda gümrük vergisi ve gümrük vergisi cezaları düzenleniyor. Gümrük İdareleri Neden Ceza Düzenliyor? a) Şekilsel Hatalar Güney Kore'den yapılan ithalatlarda, ithalatçı şirketler eşya faturasına, çeki listesine veya teslimat notuna eşyanın Güney Kore menşeli olduğuna ilişkin standart bir metin yazarak vergi avantajından istifade ediyorlar. Menşe beyanı metni aşağıda yer alıyor. The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...1 preferential origin. ……………………………………………………………………………………….2 (Yer ve Tarih) …………………………………………………………………………………….. (İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılır.) Gümrük idarelerince yapılan değerlendirmede, yukarıda yer alan metni birebir içermeyen menşe beyanları kabul edilmiyor. Durum böyle olunca ufak bir kelime hatasında şirketler yüksek miktarda cezalar ile karşı karşıya kalabiliyor. b) Satıcı Şirket Tarafından Düzenlenen Menşe Beyanları Diğer bir sorun da satıcı şirketler tarafından düzenlenen menşe beyanlarının kabul edilmemesi olarak göze çarpıyor. İlgili Yönetmelik uyarınca, söz konusu menşe beyanlarının ihracatçı şirketler tarafından düzenlenmesi gerekiyor. Ancak birden fazla satıcı şirketin araya girdiği satışlarda, Güney Kore dışındaki son satışı yapan şirket bu beyanı yapabilip, Güney Kore'deki ihracatçı şirket tarafından düzenlenen menşe beyanı sehven gümrük idaresine sunulamıyor. Durum böyle olunca, ihracatçı tarafından belge düzenlenmiş olmasına rağmen ithalat esnasında bu belge sunulmadığı için ceza düzenleniyor. c) Gümrük İdaresine İbrazı Zorunlu Olmayan Durumlar Gümrük idaresine belge sunmadan ithalat yapabilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) sahibi şirketler de benzer kapsamda cezalara muhatap olabiliyor. YYS sahibi şirketler ithalat yaparken gümrük idaresine belge sunmamakta, dolayısıyla da bu belge gümrük idaresine ibraz edilmiyor. Uygulamada gümrük idareleri tarafından YYS sahibi şirketlerden bilgi ve belge talep edilmeksizin ceza uygulanıyor. Bu açıklama ışığında, YYS sahibi şirketlerden söz konusu beyan talep edilmeden ceza düzenlenmesi hakkaniyete uygun olmuyor. Sorumlu Vergicilik Bakışıyla… Gümrük idaresi tarafından yapılan incelemelerde anlaşma kapsamında yer alan menşe kurallarına uyan yani daha açık bir ifade ile Güney Kore menşeli olduğu ispat edilebilen durumlarda ek vergi ve ceza düzenlenmemesine ilişkin idari bir tasarrufun alınmasının faydalı olacağı değerlendiriliyor. 1 Ürünlerin menşei belirtilir. 2 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.​

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com