Gümrük Denetimlerine Ne Kadar Hazırlıklısınız?

Yayınlanma Tarihi: 25 Nisan 2019


Gümrük İşlemleri Üzerindeki Denetimler Artıyor

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemler Yönetmeliğinin 27.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından dış ticaret işlemi gerçekleştiren firmalar incelemeye tabi tutuluyor. Risk Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analizler sonucunda, faaliyet alanları veya dış ticaret işlemleri riskli görülen firmalarda Müfettişler gümrük işlemlerini denetliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından Müfettişler ve ilgili birimler eliyle yapılan bu denetimlerde, yüksek miktarda vergi ve vergi cezaları düzenleniyor. Bu kapsamda, şirketlerin gümrük işlemlerinin doğru yapılması denetimlerdeki ceza riskini azaltıyor.   

Gümrük Denetimlerine Ne Kadar Hazırsınız?

İthalat ve ihracat yapan şirketlerin Ticaret Bakanlığı tarafından gerek sonradan kontrol, gerekse ertelenmiş kontrol kapsamında yaptığı denetimlere hazırlıklı olmaları gerekiyor. Zira bu kapsamda yapılan denetimler artıyor ve gümrük denetimine tabi tutulan şirketlerin sayısı yıllara göre artış gösteriyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu denetimlere ne hazırlıksınız?

Gümrük İşlemlerinde Yapılan Temel Hatalar Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde çeşitli aksaklıklar ve hatalar tespit ediliyor. Bu tespitler sonucunda yüksek miktarda cezalar tahsil ediliyor. Bu hatalardan bazılarına aşağıda yer alıyor. Aşağıda sıraladığımız; sık yapılan hatalara sahip iseniz, olası bir gümrük denetiminde vergi ve cezai anlamda riskli bir konumda olacaksınız.

1.  Hızlı Kargo Yoluyla Şirkete Gelen Eşyanın Gümrük İdaresine Beyan Edilmemesi:

Şirketinize hızlı kargo veya posta yoluyla gelen eşyaların gümrük idaresine beyan edilmemiş olması olası bir gümrük denetiminde başınızı ağrıtacak önemli bir hata olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu kapsamdaki eşyalar gümrük idaresine beyan edilmeksizin ithal edilebiliyor ve söz konusu durumun tespit edilmesi nedeniyle ciddi yaptırımlar uygulanabiliyor.

Hızlı kargo yoluyla şirketinize gelen eşyaların gümrük beyannamesi kapsamında beyan edilmeden ve ithalat vergilerinin ödenmeden yapılan ithalatlarda hiç de hafife alınmayacak miktarlarda ceza düzenlenebiliyor.

2. Royalty ve Lisans Ödemelerinin Beyan Edilmemesi:

İthal ettiğiniz eşyalara ilişkin bir marka veya lisans ödemesi yapıyorsanız ve bu harcamaları gümrük idaresine beyan etmiyorsanız olası bir gümrük denetiminde bu durumdan ötürü sorun yaşayabilirsiniz. Zira ithal eşya ile alakalı olarak ödenen royalty ve lisans ödemeleri gümrük kıymeti içerisinde yer alıyor.

Royalti ve lisans ödemelerinin vergi idaresine 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi riski azaltmak ile birlikte, gümrük vergisi ve özel tüketim vergisi gibi ithal anında tahsil edilen diğer vergilere ilişkin riski ortadan kaldırmıyor.

3.  Transfer Fiyatlandırması Kapsamında Düzenlenen Debit Note Ödemelerinin Beyan Edilmemesi:

Şirketiniz uluslararası bir şirket ise ve transfer fiyatlandırması kapsamında yurt dışından debite note ödemelerine ilişkin bir fiyat farkı faturası geliyor ve bu fatura gümrük idaresine beyan edilmiyorsa, olası bir denetimde cezai anlamda bir risk oluşabilecektir.

Transfer fiyatlandırması politikası kapsamına düzenlenen bu ödemelerin gümrük idaresine beyan edilmemesi, ithal anında vergilerinin hesaplandığı matrahın düşük beyan edilmesine neden oluyor. Böyle bir durumun tespitinde gümrük vergileri tahsil ediliyor, ayrıca bu vergilerin 3 katı para cezası düzenleniyor.

4. Gümrük Tarifesinin Yanlış Beyan Edilmesi:

Gümrük vergilerini belirleyen temel unsurlardan biri olan gümrük tarifesinin yanlış beyan edilmesi sonucunda yüksek miktarda cezalar düzenlenebiliyor. Yanlış tarife nedeniyle vergi farkının çıkması durumunda eksik ödenen gümrük vergileri tahsil ediliyor ve 3 kat para cezası düzenleniyor. Özellikle yanlış tarife beyanı neticesinde standardizasyon tedbirlerine uyulmaması neticesinde eşyaya el konulması dâhil farklı cezalar düzenlenebiliyor.

5. İlişki Halinin Beyan Edilmemesi:

Özellikle çok uluslu şirketler arasındaki ticarette, ilişki hali gümrük idaresine verilen beyanname ekinde yer alan kıymet bildirim formunda yanlış beyan ediliyor. Bu yanlış beyan nedeniyle her bir beyanname için (2019 yılı için) 260 TL ceza düzenleniyor.

Eğer ilişkili bir şirketinizden ithalat yapıyor ve bu ilişki halini gümrük idaresine beyan etmiyorsanız, beyanname başına (2019 yılı için) 260 TL usulsüzlük cezası ile muhatap olabilirisiniz.

Gümrük Denetimlerine Hazır Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Gümrük işlemlerinde yapılan sistematik hatalar, şirketlerin yüksek vergi ve cezalara muhatap olmasına neden oluyor. Bu nedenle, söz konusu cezalardan kaçınmak için gümrük işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülüp yürütülmediğinin dönemsel olarak kontrol edilmesi için gümrük profesyonel denetim hizmeti alınması önem arz ediyor. Ayrıca gümrük denetimlerinde profesyonel danışmanlardan destek alınması süreci kolaylaştırıyor.

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com