Covid-19 Sürecinde Medikal Ürün İhracatında Kolaylık

Yayınlanma Tarihi: 04 Mayıs 2020


Covid-19 sürecinde birçok ülke salgın ile mücadelede kullanılacak ürünlerin ihracatına sınırlamalar getirdi. Ülkemizde de bu zor ve sıkıntılı dönemde özellikle salgın kapsamında kullanılan maske, solunum cihazı ve dezenfektan ürünlerinin ihracatında sınırlamalar hayata geçirilerek, bu ürünlerin yurt içinde kullanılmasının yolu açıldı.

Özellikle covid-19 kapsamında kullanılan eşyalara ilişkin talebin artması nedeniyle bu eşyaları üreten şirketler ihracatta göreceli olarak avantajlı konuma geçmeye başladılar. Tam da bu noktada ülkemizde covid-19 kapsamında kullanılan eşyaların ihracatında bazı esneklikler hayata geçirildi.

Tıbbi Cihaz ve Dezenfektan Ürünlerinin İhracatına Yönelik Sınırlamalar Kaldırıldı

2 Mayıs günü Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ve İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ile solunum cihazları gibi tıbbi cihazlar ve dezenfektan gibi ürünlerin ihracatında sınırlamalar kaldırıldı.

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde yapılan düzenleme ile tıbbi cihazların ihracatındaki izin mekanizması kaldırılarak, bu eşyaların Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin alınmaksızın ihracatının önü açıldı. Ayrıca İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ile dezenfektan ve kolonya gibi eşyaların ihracatında kayıt belgesi uygulamasına son verildi.

Maske İhracatında Durum Ne?

Covid-19 ile mücadele kapsamında en fazla ihtiyaç duyulan eşyanın “tek kullanımlık maske” olduğunu söylememiz mümkün. Zira birçok ülke tek kullanımlık maske tedariki noktasında sorunlar yaşamıştı. Ülkemiz tek kullanımlık maske üretiminde güçlü konumu ile 2020 yılının ilk üç ayında 35.837.136 ABD Doları tutarında tek kullanımlık maske ihraç etti. (Kaynak: TUİK)

04.03.3020 günü Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile maske ihracatı ön izne bağlandı ve maske ihraç etmek isteyen şirketlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan izin alarak ihracat yapabileceklerine ilişkin düzenleme hayata geçirildi.

Maske tedarikine ilişkin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) yetkili kılınmış olup, anılan kurumun internet sayfasında yer alan rehber ışığında, maske ihraç etmek isteyen şirketlere bilgi verilmiştir.

Yapılan düzenleme uyarınca, DMO ile tedarikçi kaydı oluşturacak, DMO’ya teslim ettiği maske kadar maskeyi ihraç etme hakkına sahip olacak. İhracat izinleri yine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilecek olup, DMO tarafından ilgili kuruma bilgi verilecektir.

Sonuç Olarak…

Covid-19 ile mücadele kapsamında; tıbbi cihaz ve dezenfektan ürünlerinin ihracatındaki sınırlamaların kaldırılmasının ihracatımıza önemli bir katkı sağlayacağını değerlendirmekteyiz.

Diğer yandan, maske ihracatına yönelik uygulamaya konan düzenlemenin bir yandan ülke için gerekli maske stokunun oluşturulmasına bir yandan da ihracata katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. İlerleyen dönemlerde ülke için gerekli maske stokunun oluşması durumunda maske ihracatındaki sınırlamaların kaldırılacağı değerlendirilmektedir.

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com