COVID-19 Sonrasında Dünya Ticareti Nasıl Olacak?

Yayınlanma Tarihi: 29 Mart 2020


Birçok ülke, COVID-19 sonrasında dünya ticaretinde yaşanacak gerilemenin önüne geçebilmek adına çeşitli tedbirleri hayata geçirse de salgın sonrasında küresel ticarette kartlar yeniden dağıtılacak gibi.

Sıkça dile getirilen hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı gerçeği dünya ticaretinde de kendini gösterecek ve yenilikçi çözümler ile iş yapış şekillerinde de radikal değişiklikler hayata geçirilecek. COVID-19 sonrasında dünya ticaretinde bizleri bekleyen yeniliklere ilişkin görüşlerimizi sizler ile paylaşmak istedik.

Ticaretin Önündeki Engeller Azaltılacak

COVID-19 sonrasında özellikle artan talebi karşılamak için ülkeler arasında bir üretim rekabeti yaşanacak. Özellikle arzın talebi karşılaması noktasında ticaretteki engellerin azaltılması yönünde adımlar atılması öngörülüyor.

Bu noktada, dünyada yaşanan ticaret savaşlarına ara verileceği değerlendirilmekle birlikte, ticaret hacmindeki azalmanın önüne geçilmesi ve arzın talebi karşılaması noktasında kolaylıkların birer birer hayata geçirileceğini tahmin ediyoruz. 

Dijitalleşme Dış Ticarette Daha Etkin Kullanılacak

COVID-19 salgını sonrasında hemen hemen her ülkenin dış ticaret hacminde daralmalar yaşanıyor. Özellikle ülkeler arasındaki ticarette kullanılan belgelerin kağıt ortamda düzenlenmesi ve eşyaların geçiş yapmış olduğu her sınır kapısında bu belgelerin ibraz edilmesi gerekliliği ticaret süreçlerinde ciddi aksamalara neden oldu.

COVID-19 sonrasında dünya ticaretinde dijitalleşmenin daha etkin kullanılacağını ve dış ticarette kullanılan belgelerin elektronik olarak düzenleneceğini öngörüyoruz. Elektronik belge yanında ticaret yapan ülkeler arasında ortak ağlar kurulacağı ve belge akışının bu ağlar üzerinden yapılacağını düşünüyoruz.

Alternatif Taşıma Yöntemleri Ön Plana Çıkacak

Dünya ticaretinde en fazla kullanılan taşıma şekli deniz ve karayoluyla gerçekleştiriliyor. Karayolu taşımacılığında ise tırlar ve kamyonlar ile yapılan taşımalar ön plana çıkıyor. COVID-19 salgını nedeniyle özellikle kara sınırlarındaki karantina uygulamaları nedeniyle eşyanın taşınmasında ciddi zorluklar ve aksaklıklar yaşanıyor.

COVID-19 sorasında dünya ticaretinde demir yolu taşımacılığının ön plana çıkacağı değerlendiriliyor. Demiryolu taşımacılığındaki kolaylıklar, yük taşıma kapasitesi ve daha insan faktörünün az kullanılması nedenleriyle bu taşıma şeklinin gelecekte daha çok tercih edileceği öngörülüyor.

Sağlık Ürünleri Stratejik Ürün Kategorisinde Yer Alacak

COVID-19 salgını esnasında özellikle sağlık ürünlerinin tedarikinde ciddi sorunlar yaşandı. Özellikle bazı ülkelere gönderilen maskelere el konulması yönündeki haberlerden yola çıkarsak, sağlık ürünlerinin gelecekte ülkeler için stratejik ürün kategorisinde yer alacağı değerlendiriliyor.

Sağlık ürünlerinin ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin düşürüleceği ve bu ürünlerin ticaretindeki engellerin azaltılmasına yönelik tedbirlerin hayata geçirileceği öngörülüyor.

Sonuç olarak…

Covid-19 sonrasında bizleri birçok alanda yenilikler bekliyor. Özellikle dünya ticaretinde yaşanacak gelişmelerde ticaretin kolaylaştırılması ve dijitalleşme gibi konuların ön plana çıkacağı değerlendiriliyor. 

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com