Covid-19 İhracatı Olumsuz Etkilemeye Devam Ediyor

Yayınlanma Tarihi: 05 Mayıs 2020


Ülkelerin pandemi kapsamında sürdürdüğü karantina uygulamaları, fabrikaların üretime ara vermesi ve eşyaların taşındığı sınır kontrollerinin artması birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’nin de dış ticaretini etkiliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2020 yılı Nisan ayı verilerine baktığımızda; ihracatın geçen yılın aynı ayına göre % 41,38 azalarak 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz.

İhracatımız Nasıl Etkilendi?

İhracatımızdaki azalışın temel nedenlerine bakacak olursak, ticaret yapmış olduğumuz ülkelerdeki corona virüsü nedeniyle uygulamış olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin yanı sıra pandemi nedeniyle yaşanan talep daralması ihracatımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme ışığında, bir önceki yıla göre sadece ABD’ye yapılan ihracatta olumlu yönde değişmenin yaşandığı görülecektir.

 

Sıra No

 

Ülke Adı (İhracat)

Nisan

Ocak-Nisan

2019

2020

Değişim (%)

2019

2020

Değişim (%)

1

Almanya

1.343

862

-35,85

5.578

4.898

-12,20

2

ABD

809

606

-25,14

2.945

2.971

0,87

3

Irak

859

564

-34,42

3.216

2.774

-13,74

4

İtalya

817

400

-50,97

3.369

2.591

-23,08

5

İngiltere

853

361

-57,70

3.598

2.886

-19,79

 

Diğer

10.660

6.201

-41,83

41.168

35.621

-13,47

Toplam

15.341

8.993

-41,38

59.875

51.742

-13,58


Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Ürün bazında ihracata baktığımızda, bir önceki ayda en fazla ihracat yapan otomotiv sektörünün Nisan ayındaki payı azalmıştır. Azalmanın nedeninin sektördeki üretime verilen ara olduğu söylenebilir.

Ticaret Bakanlığı verileri ışığında, Nisan Ayı İhracatında Değer Bazında En Fazla Düşüş Görülen Ülkeler listesi incelendiğinde, Avrupa Birliği’ne yapılan ihracattaki azalmanın ön plana çıktığını görüyoruz.

İhracatımızda önemli bir yere sahip olan Irak ve İran’a yapılan ihracatın da daralmadan nasibini almaya devam ettiğini görüyoruz. Göreceli olarak en fazla düşüş yaşanan ülkenin % 70 ile İran olduğunu belirtebiliriz.

 

Sıra No

 

Ülke Adı

Nisan

2019

2020

Fark

Değ. (%)

1

İngiltere

853

361

-492

-57,7%

2

Almanya

1.3423

862

-482

-35,9%

3

Fransa

714

243

-471

-66,0%

4

İspanya

729

299

-430

-59,0%

5

İtalya

817

400

-416

-51,0%

6

Irak

859

564

-296

-34,4%

7

ABD

809

606

-203

-25,1%

8

BAE

366

189

-178

-48,5%

9

İran

252

76

-176

-70,0%

10

Belçika

325

166

-159

-48,8%

Liste Toplamı

7.067

3.764

-3.303

-46,7%

Genel Toplam

15.341

8.993

-6.348

-41,4%


Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

İhraç ürünlerimiz açısından en önemli pazar şüphesiz Avrupa Birliğidir. Avrupa Birliğini komşu ülkelerimiz İran ve Irak gibi komşu ülkeler takip ediyor.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin corona virüsü ile mücadele kapsamında gelecekte uygulaması muhtemel kısıtlama veya yasaklamaların azalması durumunda ihracatımızın artacağını değerlendiriyoruz. Benzer durum İran ve Irak için de geçerli olacak.

Neler Yapmalı?

Dünya ticaretinde yaşanan daralmanın ülkemizi ve ihracatımızı mümkün mertebede en az etkilemesi için stratejik öneme sahip sektörlerin desteklenmeye devam edilmesi yanı sıra alternatif pazarlara ilişkin stratejilerin geliştirilerek, ihracatı kolaylaştırıcı tedbirlerin hayata geçirilmesinin faydalı olacağı değerlendiriliyor.

 

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com