Covid-19 Aşıları Nasıl İthal Edilecek?

Yayınlanma Tarihi: 09 Aralık 2020


Covid-19 ile mücadele dünyada birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Ülkeler bir yandan pandemi ile mücadele ederken, bir yandan da aşı çalışmalarından gelecek haberleri bekliyor.

Aşı çalışmalarında son noktaya gelindi. Birçok ilaç üreticisi şirket üçüncü faza geçerek aşı çalışmalarını sona erdirmek üzere. Dünya aşı çalışmalarının sonlanmasını beklerken, ülkeler şimdiden aşı ile ilgili siparişleri vermeye başladı.

Ülkemizde bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, bir yandan da söz konusu aşıların yurt dışından ithal edilmesi planlanıyor. Bu makalemizde ithalat yoluyla temin edilecek aşıların ithalat sürecine yer vereceğiz.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

Covid-19 ile mücadele kapsamında ithal edilecek aşıların gümrük tarife istatistik pozisyonun belirlenmesi önem arz edecek. Zira ithalde tahsil edilen vergiler ile ithalat esnasında talep edilen izinler gümrük tarife istatistik pozisyonu dahilinde belirleniyor.

Aşılar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 3002 tarifesinde sınıflandırılmakta olup, Covid19 kapsamında ithal edilecek aşıların 3002.20.00.20.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılacağı değerlendiriliyor.

Aşı İthalatında İzin Aranacak mı?

Covid-19 kapsamında ithal edilecek aşılar Sağlık Bakanlığı denetimine tabi tutulacaktır. 2020/20 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği (Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi) uyarınca, aşıların ithalatı insan sağlığı ve güvenliği yönünden denetime tabi tutulmakta, bu kapsamda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan izin alınması gerekecek.

Gümrük İşlemlerinde Kolaylık Sağlanıyor mu?

Covid-19 kapsamında ithal edilecek aşıların soğuk zincir kapsamında taşınması ve aşıların gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekecek. Gümrük Yönetmeliği’nin 147’inci maddesi uyarınca, insan sağlığının korunması amacıyla ithal edilen aşıların ithalat işlemlerinin basitleştirilmiş usul kapsamında gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda aşı ithalatlarında gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirileceği değerlendiriliyor.

İthalat Anında Hangi Vergiler Tahsil Edilecek?

İthalat Rejim Kararı’na Ek Karar uyarınca, Covid-19 kapsamında yurt dışından alınan aşıların ithalatında gümrük vergisi tahsil edilmiyor. Bu noktadan hareketle, Covid-19 aşıları için bir gümrük vergisi tahsil edilmeyecek.

Covid-19 kapsamında ithal edilecek aşıların sağlık ürünü olması ve söz konusu ürünün tedavi amaçlı kullanılması nedeniyle ithalatında % 8 oranında Katma Değer Vergisi tahsil edilecektir.

Sorumlu Vergicilik Bakış Açısıyla

Covid-19 ile mücadele kullanılacak aşıların gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanacağı ve Ticaret Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca yapılacak denetimler neticesinde ülkemize ithal edileceği değerlendiriliyor.

 

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com