Cep Telefonlarında Kültür Fonu Kesintisi Tüketicilere Nasıl Yansıyacak?

Yayınlanma Tarihi: 04 Mart 2020


Ülkemizde satışa konu edilen cep telefonlarının büyük bir kısmı yurt dışından ithal ediliyor ve ithalat yapan şirketler söz konusu telefonlara ilişkin ithalat vergilerini ödüyor. İthalatçı şirketler tarafından ithal anında ödenen vergiler fiyat yoluyla tüketiciye yansıtılıyor. Bu nedenle ithalat vergilerindeki artışlar tüketicileri yakından ilgilendiriyor.

2187 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar ile cep telefonların ithalatında veya üretici şirketler tarafından yurt içindeki tesliminden önce, % 1 oranında kesinti yapılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

15 gün sonra hayata geçecek bu düzenleme ile kaydetme veya çoğaltma özelliğine sahip cep telefonlarının gümrük kıymeti üzerinden % 1 oranında kesinti yapılacak ve ilgili tutarlar Kültür Bakanlığı’na yatırılacaktır.

Yeni Düzenleme Cep Telefonu Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?

İthalatçı şirketler tarafından ithal anında ödenen vergiler (TRT Bandrol ücreti, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi gibi) fiyat mekanizması içinde tüketicilere yansıtılıyor.

Durum böyle olunca, 1.000 TL değerindeki cep telefonu için ödenen vergiler eşyanın kıymetinin yarısından fazlası olarak göze çarpıyor.

Kaydetme özelliği olan 1.000 TL değerindeki bir cep telefonunun ithalatında ödenecek vergiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eşya Bedeli

1.000

Kültür Fonu

10

TRT Bandrolü

101

ÖTV Matrahı

1.111

ÖTV Tutarı

444,4

KDV Matrahı

1.555,40

KDV

279,972

 

1.000 TL değerindeki cep telefonu için 835,37 vergi ithalat anında tahsil edilecek.

Sonuç olarak; söz konusu düzenlemeden önce 1.000 TL değerindeki cep telefonunun ithalatında 817,20 TL vergi tahsil edildiği dikkate alındığında, tüm vergilerin fiyat mekanizması içerisinde tüketicilere yansıtılması durumunda maliyetin 18 TL tutarında artabileceği söylenebilir.

Diğer yandan, hali hazırda uygulanan ÖTV oranları da dikkate alındığında, bazı modellerdeki fiyatlarda daha yüksek miktarda değişiklik söz konusu olabileceğini de belirtmemiz gerekir.

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com