Cep Telefonlarında Gözetim Uygulaması Fiyatları Nasıl Etkileyecek?

Yayınlanma Tarihi: 08 Mayıs 2020


8 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/6 sayılı İthalatta Gözetim Tebliği ile cep telefonu ithalatlarında gözetim uygulaması hayata geçirildi. Söz konusu uygulama ile 200 ABD Doları altındaki cep telefonu ithalatlarında gözetim belgesinin gümrük idaresine ithal anında sunulması gerekecek. Gözetim belgesi alınmaksızın ithalat yapılabilmesi için ithalatçılar matrahlarını artırarak ithalat işlemlerini gerçekleştirecek.

Yeni Düzenleme Cep Telefonu Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?

İthalatçı şirketler tarafından ithal anında ödenen vergiler (TRT Bandrol ücreti, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi gibi) fiyat mekanizması içinde tüketicilere yansıtılmaktadır. Durum böyle olunca, ithalattaki gözetim uygulaması ile cep telefonu fiyatlarının artabileceği değerlendirilmektedir. Konuyu bir örnek yardımıyla açıklayalım. Tebliğ öncesinde 100 ABD Doları değerindeki cep telefonun ithalatında ödenecek vergiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (1 ABD Dolarının 7 Türk Lirası Olduğu Varsayımı Altında)

Eşyanın Vergiye Esas Bedeli

700

Kültür Fonu

7

TRT Bandrolü

70,7

ÖTV Matrahı

777,7

ÖTV Tutarı (% 40)

311,08

KDV Matrahı

1.088,78

KDV

195,98

 
Bu kapsamda hâlihazırda, 100 ABD Doları değerindeki cep telefonu için 584,76 TL tutarında vergi ithalat anında tahsil edilecek ve ithal maliyetleri toplamda (700 TL Eşya Değeri + 584,76 TL Vergi) 1.284,76 TL olacak.

08.05.2020 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 2020/6 sayılı İthalatta Gözetim Tebliği ile cep telefonu ithalatçısı şirketin gözetim belgesi alması durumunda vergisel bir etki söz konusu olmayacaktır.

İthalatçı şirketin gözetim belgesi alamaması durumunda ise ithalatı gerçekleştirebilmesi için kıymetini artırıp, 200 ABD Doları üzerinden vergi ödemesi gerekecek. Yukarıdaki örnek üzerinden ithalatçı şirketin gözetim belgesi almaması durumunda ödeyeceği vergiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eşyanın Vergiye Esas Bedeli

1.400

Kültür Fonu

14

TRT Bandrolü

141,4

ÖTV Matrahı

1.555,40

ÖTV Tutarı (% 50)

777,7

KDV Matrahı

  2.333,10

KDV

419,96

 
Gözetim belgesi alamayan ithalatçı şirketten, 100 ABD Doları değerindeki cep telefonu için 1.353,06 TL tutarında vergi ithalat anında tahsil edilecek ve ithal maliyetleri toplamda 2.053,06 TL olacak.

Sonuç olarak; söz konusu düzenlemeden önce 100 ABD Doları değerindeki cep telefonunun ithalatında 584,76 TL vergi tahsil edilirken, ithalatçı şirketin gözetim belgesine sahip olamaması durumunda ise ithalat anında 1.353,06 TL vergi ödenecektir.

Gözetim belgesi alamayan şirketlerin bu vergi farklarını nihai tüketiciye bire bir yansıtması durumunda 100 ABD Doları değerindeki cep telefonun yurt içi satış fiyatının 768,30 TL artacağı öngörülmektedir.

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com