Çelik İthalatında Ek Gümrük Vergisi Uygulanmayacak

Yayınlanma Tarihi: 26 Nisan 2019


İki binli yıllara kadar devam eden liberal dış ticaret politikaları yerini artık korumacılığa bırakıyor. Dünya ticaretinde söz sahibi olan ülke liderlerinin peş peşe korumacı bir dış ticaret politikası uygulayacaklarına ilişkin açıklamaları ve yüksek gümrük vergisinin aktif bir politika aracı olarak kullanılması, global ticarette daralma beklentisine neden oluyor. Korumacılığın ve ek vergilerin artması sadece dünya ticareti değil, ülke içi üretimi de yakından ilgilendiriyor.

Dünyada Ek Vergi Süreci Nasıl Başladı?

ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatında ek vergi uygulamasına ilişkin bilgilendirmelerde; ilave verginin ulusal güvenlik kapsamında bir politika aracı kullanıldığına ilişkin açıklaması, korumacılığın sadece ekonomik nedenlere dayanmadığının bir resmi olarak değerlendirilmekteydi.

ABD'nin yeni dış ticaret stratejisine karşı olarak, Avrupa Birliği de pozisyon değiştirerek, kendi demir çelik üreticileri korumak amacıyla; belirlenen ithalat miktarının aşılması durumunda % 25 oranında geçici korunma önlemini hayata geçirmişti.

Türkiye'de Ek Vergi Süreci Nasıl Başladı?

Yurtiçindeki çelik üreticilerini korumak ve yaşanan ticaret savaşından iç piyasanın etkilenmemesi amacıyla belirli çelik ürünlerinin ithalatında korunma önlemi soruşturması 27 Nisan 2018 tarihli ve 2018/3 sayılı Tebliğ ile kamuoyuna duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından 20 Eylül 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı Tebliğ ile Cumhurbaşkanı'na İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına ilişkin öneride bulunulmasına karar verilmişti.

Çelik İthalatında Ek Vergi Uygulanmayacak

7 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/1 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile soruşturma konusu çelik ürünlerinin ithalatında yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı olarak yerli üreticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilemediği belirtilerek, ek mali yükün uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ uyarınca, ticaret savaşlarının fitilini ateşleyen çelik ithalatında Türkiye tarafından ek gümrük vergisi tahsil edilmeyecek. Bu düzenleme, başta çelik ithal eden sanayiciler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. 

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com