Bebek Mamaları ve Devam Sütünde ÖTV Muafiyeti

Yayınlanma Tarihi: 11 Aralık 2018


Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) anlaşılmakta en fazla zorlanılan vergilerin başında geliyor. Her ne kadar göreceli olarak kısa bir Kanun olarak değerlendirilse de uygulamada neden olduğu karışıklıklar nedeniyle zor bir Kanun olarak kabul ediliyor.

Özellikle ÖTV tahsil edilen eşyaların, gümrük tarife pozisyonları dahilinde belirlenmesi nedeniyle, birçok şirket ÖTV mükellefi olduğunun farkında olmayabiliyor. Durum böyle olunca, gümrük idaresi veya vergi idaresi tarafından yapılan denetimlerde yüksek cezalar düzenlenebiliyor.

ÖTV Kanunu'nda 5 Aralık 2017 tarihinde yapılan değişiklikle Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22'inci faslında yer alan eşyalardan bir kısmı, Kanuna ekli III sayılı Listeye dahil edilmiş ve bu fasılda yer alan eşyaların ithalinde veya yurt içi tesliminde ÖTV tahsil edilmeye başlandı.

22'inci Fasılda Hangi Eşyalar Yer Alıyor?

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22'inci faslında yer alan eşyaları incelemediğimizde aşağıda yer alan eşyaları kapsadığı görülecektir.

  • Şaraplar

  • Şampanyalar

  • Meyve Suları, Mineral Sular

  • Kola ve Gazozlar

  • Biralar

  • Şalgam Suyu

  • Aromalandırılmış İçme Sütleri

  • Bebek Mamaları

  • Devam Sütleri

Torba Yasa Hangi Eşyalara İlişkin Düzenleme Getiriyor?

Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündemde olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ÖTV III sayılı listesinde yer alan bazı eşyalar üzerinde tahsil edilen ÖTV'ye ilişkin düzenleme yapılıyor.

Söz konusu düzenlemenin yasalaşması durumunda; şalgam suyu, bebek mamaları, devam sütünden tahsil edilen % 10 oranındaki ÖTV tahsilatından vazgeçiliyor ve bu eşyalardan dolayı vergi ve ceza ile muhatap olan şirketlerin vergi ve cezaları siliniyor.

Benzer Kapsamda ÖTV Tahsil Edilen Başka Eşyalar Var mı?

ÖTV Kanunu ekli listelerde yer alan eşyaların gümrük tarife istatistik pozisyonunda belirlenmesi nedeniyle, sağlık amaçlı olarak kullanılabilen bir takım eşyalar, gümrük tarife cetvelinde kozmetik bölümünde sınıflandırılıyor ve bu eşyalardan ÖTV tahsil edilebiliyor. Özellikle 33 üncü fasılda yer alan, kontak lens solüsyonu, burun damlası, gözyaşı damlalarından da % 20 oranında ÖTV tahsil edilebiliyor.

Sorumlu Vergicilik Bakışıyla…

Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündemde olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ÖTV III sayılı listesinde yer alan düzenleme uyarınca; şalgam suyu, bebek mamaları, devam sütünden tahsil edilen % 10 oranındaki ÖTV tahsilatından vazgeçilmesine ilişkin düzenleme hayata geçiriliyor.

Bu fırsatla, bebek mamaları ve devam sütünden ÖTV tahsil edilmemesine ilişkin düzenlemenin benzerinin "Tıbbi Amaçlı Olan ve Sağlık Bakanlığınca Onaylanan" eşyalar için de yapılarak ÖTV Kanunu ekinde yer alan liste dışında tutulması ile sosyal faydanın artırılabileceği değerlendiriliyor.

Hakan Uçak
Direktör, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
hucak@kpmg.com