2019 Yılı Asgari Ücret Desteği

Yayınlanma Tarihi: 04 Şubat 2019


Son torba yasa ile; bir önceki yılda olduğu gibi asgari ücret desteği getirildi. Buna göre; 500 kişinin altında işçi çalıştıran işyerleri için işçi başına günlük 5 TL (Yani 30 gün çalışanlar için aylık 150 TL), 500 kişinin üzerinde çalıştıranlar için ise günlük 3,36 TL (Aylık 101-TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Bu destekler bir önceki yıldan farklı olarak 12 ay boyunca devam edecek.

2019 yılında sağlanacak asgari ücret desteği, 2018 yılının aynı ayındaki aylık prim belgelerinde pirime esas günlük kazancı 102 Türk Lirası altındaki sigortalılar için, o aydaki toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılı cari aydaki prim ödeme gün sayısı kadar belirlenir. Yani 2019 yılının ilgili ayındaki prim ödeme gün sayısı fazla olsa bile; desteğe esas gün sayısı 2018 yılı ilgili ayındaki toplam prim ödeme gün sayısını geçemeyecektir. 2019 yılında ilk defa kanun kapsamına alınan işyerleri için doğal olarak 2019 yılı prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak. Bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde, bildirim yapılmış olan takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınacak. Yani 30 gün çalışmış olan işçi için 2018 yılı için aylık brüt 3060 TL ve altında ücret alan sigortalılar için bu destek söz konusu olacak .Ayrıca, toplu iş sözleşmesine tabi özel işyerleri ile ilgi ayrıma gidilmiş asgari ücret desteğine esas prime esas günlük kazanç miktarı söz konusu işyerleri için 202 Türk Lirası olarak belirlendi. Yasal düzenlemeye göre, Asgari ücret destek tutarı sigorta prim borçlarından mahsup edilecek ve işsizlik fonundan karşılanacak.​

Diğer taraftan; İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı Ocak ile Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi; kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde asgari ücret desteğinden yararlanamayacaklardır. Ancak, prim borçları tecil ve taksitlendirmiş ise, taksitlendirme boyunca asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

İsmail Sevinç
Kıdemli Direktör, Sosyal Güvenlik Hizmetleri
isevinc@kpmg.com