Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7176 Sayılı Kanun Yayımlandı
12.6.2019

12 Haziran 2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete'de 7176 Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

İlgili düzenleme ile, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "10.000 Türk lirasını" ibaresi "15.000 Türk lirasını" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre; 31.12.2019 tarihine kadar, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede tanımlanan 16 ve daha büyük yaştaki yarı römorklar için çekici, otobüs, minibüs, binek otomobil ve eşya taşımaya mahsus taşıtların kayıt ve tescilinin silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması durumunda, her bir araç için aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında uygulanan ÖTV indirimi tutarı 10.000 TL'den 15.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Ek- 7176 Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun​

Saygılarımızla, 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​