Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" Satırına İlişkin Duyuru Yapıldı
31.12.2018

1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019'da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren "İndirimler" tablosunda yer alan "102 - Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların "108 - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV", "109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV", "110 - İthalde Ödenen KDV" olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişiklik yapılacaktır.

Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde sorun yaşanmaması için, mükelleflerimizin Ocak ayına ilişkin işlemlerinin yeni duruma uygun olarak kayıt altına alınması ve muhasebe programlarının Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde yeni kodların kullanılacağı şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Söz konusu uygulamayla, 1 No.lu KDV beyannamesinde tek satırda beyan edilen "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" tutarının, daha ayrıntılı olarak tevkifatsız alımlara ilişkin KDV, sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV ve ithalde ödenen KDV şeklinde, 3 ayrı satırda beyan edilmesi ve mükelleflerin, 191 indirilecek KDV hesabının alt kırılımlarını buna uygun hale getirmeleri gerekecektir.

Yapılan bu değişiklikle; 1 ve 2 No.lu KDV beyannamelerinin uygunluk kontrolü sağlanabilecek, ithalata ilişkin KDV tutarlarına beyanname üzerinden ulaşılabilecektir. KDV iade talebinde bulunan firmalar için ise bu tutarlara bağlı İnternet Vergi Dairesi Sisteminde yeni kontrol segmentleri oluşturulabilecektir.

Düzenleme, 2019/Ocak dönemi KDV beyannamesinde uygulanacağından, mükelleflerin muhasebe kayıtlarını yılbaşından itibaren buna uygun şekilde oluşturmaları gerekmektedir.

Ek- GİB'in 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" Satırına İlişkin Duyurusu​

Saygılarımızla, 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​