Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
Ticari Uyuşmazlıklarda 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Dava Öncesi Arabulucuya Başvurulması Zorunluluğu Getirildi
20.12.2018

19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete'de "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun" yayımlanmıştır. Yasanın 20. maddesiyle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na "3.Dava şartı olarak arabuluculuk" kenar başlıklı 5/A maddesi eklenmiştir. 

Yasada yapılan değişiklikle 01.01.2019 tarihinden itibaren ticari davalarda konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline gelmiştir. Arabulucu yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandıracak olup, zorunlu hallerde ise bu süre en fazla iki hafta süreyle uzatılabilecektir. İlgili maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay'da görülmekte olan davalar hakkında bu zorunluluk uygulanmayacaktır. Başvurular uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılacaktır.

Ek- Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun

Saygılarımızla, ​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​