Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
Kamu Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yükseltildi
5.9.2018

5 Eylül 2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete'de Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar'a göre, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, 5 Eylül 2018 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2'ye yükseltilmiştir.

Ek- Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)​

Saygılarımızla,

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​